Evenementenhulp

Ieder jaar weer worden er door verschillende verenigingen en instellingen binnen ons werkgebied diensten aangevraagd. Dit houdt in dat we present zijn als EHBO-ers bij deze activiteiten.

Eerste hulp verlenen tijdens markten, tentfeesten, muziekfestivals (o.a. Pinkpop, WMC), OLS, kindervakantiewerk en sportevenementen (o.a. wandeltochten, wielerconcoursen, Roda JC).

Marianne Franssen coördinator

Noodhulp en evenementen

Het Nederlandse Rode Kruis

Afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals

Marleen Steinbusch is coördinator planning evenementen

Bij haar kunt U een aanvraag doen en wel per telefoon: 045-5444577 of per e-mail: marleensteinbusch@gmail.com

 

Evenementenhulp

De EHBO-opleidingen binnen onze afdeling worden verzorgd door onze eigen instructeur Marianne Franssen met assistentie van Melissa Soomers-Bonnema.

Bevolkingszorg

Daarnaast hebben wij vrijwilligers die zorgen voor opvang en verzorging tijdens een calamiteit of ramp, waarbij wij samenwerken met andere professionele hulpdiensten.

Zelfredzaamheid = Goed Voorbereid

We maken de meest kwetsbare personen weerbaarder en zelfredzamer, zodat zij zichzelf beter kunnen redden tijdens de voor hen meest waarschijnlijke noodsituaties. Zo hebben wij vluchtelingen en migranten passend begeleid in aanvulling op hulpaanbod van partners in het veld. Dit doen we door maatwerk te leveren gericht op:

  • Vergroten van risicobewustzijn: weten wat je moet doen. Bijvoorbeeld: voorlichting over risico’s in huis.
    • Vergroten van netwerk: weten aan wie je hulp kunt vragen/hulp kunt bieden in eigen buurt/wijk. Bijvoorbeeld: telefooncirkel.
  • Versterken van vaardigheden: kunnen handelen. Bijvoorbeeld: EHBO voor peuters en kleuters.

Coördinator Zelfredzaamheid = Goed Voorbereid

Natasja Jeurissen – Schmets

Contact via email secretaris_bsv_rodekruis@outlook.com

Respect en Hulpbereidheid

Verzorgen presentaties over Humanitair Oorlogsrecht (HOR) voor diverse doelgroepen, zoals leerlingen, studenten, militairen, verenigingen, ouders, scouting, politiek etc.

  • Een onderwijsstrategie o.a. gericht op humanitaire waarden (burgerschap), vaardigheden (Jeugd EHBO) en voorlichting (risicobewustzijn). HOR – voorlichting op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

 

     

 

Jeugd EHBO – A 

Vanaf 1989 tot vandaag worden er EHBO-A lessen in groep 8 van de basisscholen in Bocholtz en Simpelveld. Sinds enkele jaren helaas nog alleen in Bocholtz. Streven is om op alle basisscholen binnen ons rayon (weer) EHBO-A lessen onder schooltijd te verzorgen.

Na het behalen van het Jeugd EHBO-A certificaat kunnen de jongeren op een avond (1 x per 2 weken) les krijgen om ook het Jeugd EHBO-B certificaat te behalen.

Naast de EHBO-training worden ook andere boeiende activiteiten ondernomen.

Hebben ze het jeugd EHBO – B certificaat behaald, dan kunnen ze het officiële EHBO diploma behalen. Vanaf dan kunnen ze ingezet worden bij de aangevraagde evenementen.

 

 

 

 

 

 

 

Ine Vincken – Lommencoördinator van het Jeugd Rode Kruis van de afdeling Bocholtz – Simpelveld – Vaals.

Contact via email secretaris_bsv_rodekruis@outlook.com

Collecte

1 x per jaar collecteren wij voor het Rode Kruis in de kernen: Bocholtz, Simpelveld en Vaals.

Voorlichting over het Rode Kruis