Afdeling Bocholtz – Simpelveld – Vaals ………….

…………….. is op zoek naar vrijwilligers om ons huidige team uit te breiden.

Lijkt je dit wat en zou je hier in een persoonlijk gesprek meer over willen weten?

Zie ook: http://www.rodekruis.nl/

Meer informatie

Is je belangstelling gewekt of wil je meer weten over het Rode Kruis,

neem dan gerust contact op met Truus Timmers, tel. 045-5442800

(na 18.00 uur) of e-mail: truus.timmers11@gmail.com

Een vrijblijvend gesprek en / of deelname aan een lesavond ter kennisname is altijd mogelijk.

Ook voor aanmeldingen kun je bij haar terecht.

Je kunt ook bijgaand contactformulier invullen en aan ons retourneren. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Onze afdeling bestaat uit ruim 30 enthousiaste vrijwilligers welke allemaal professioneel zijn opgeleid binnen het Rode Kruis. Verder beschikken we over een goed ingericht lokaal en het juiste (instructie) materiaal om elk evenement in goede banen te leiden.

De opleiding, herhalingslessen en andere activiteiten worden gehouden in het lokaal van de afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals, aan de Kerkstraat 13a in Bocholtz (achterzijde kerk).

Welke taakvelden kent het Nederlandse Rode Kruis?

Zoals u ziet is er dus altijd iets te doen! Je geeft maar aan voor welk taakveld interesse bestaat.

Evenementenhulp

Eerste hulp verlenen tijdens markten, tentfeesten, muziekfestivals (o.a. Pinkpop, WMC), OLS, kindervakantiewerk en sportevenementen (o.a. wandeltochten, wielerconcoursen, Roda JC).

Bevolkingszorg

Daarnaast hebben wij vrijwilligers die zorgen voor opvang en verzorging tijdens een calamiteit of ramp, waarbij wij samenwerken met andere professionele hulpdiensten.

Zelfredzaamheid = Goed Voorbereid

We maken de meest kwetsbare personen weerbaarder en zelfredzamer, zodat zij zichzelf beter kunnen redden tijdens de voor hen meest waarschijnlijke noodsituaties. Zo hebben wij vluchtelingen en migranten passend begeleid in aanvulling op hulpaanbod van partners in het veld. Dit doen we door maatwerk te leveren gericht op:

  • Vergroten van risicobewustzijn: weten wat je moet doen. Bijvoorbeeld: voorlichting over risico’s in huis.
  • Vergroten van netwerk: weten aan wie je hulp kunt vragen/hulp kunt bieden in eigen buurt/wijk. Bijvoorbeeld: telefooncirkel.
  • Versterken van vaardigheden: kunnen handelen. Bijvoorbeeld: EHBO voor peuters en kleuters.

Respect en Hulpbereidheid

  • Verzorgen presentaties over Humanitair Oorlogsrecht (HOR) voor diverse doelgroepen, zoals leerlingen, studenten, militairen, verenigingen, ouders, scouting, politiek etc.
  • Een onderwijsstrategie o.a. gericht op humanitaire waarden (burgerschap), vaardigheden (Jeugd EHBO) en voorlichting (risicobewustzijn). HOR – voorlichting op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

 Jeugd EHBO

  • Lessen (mede) verzorgen op de basisschool
  • Activiteiten buiten schooltijd (12 – 17 jaar)

Daarnaast zijn wij ook op zoek naar vrijwilligers die een bestuursfunctie ambiëren

(bv. secretaris, penningmeester, communicatie / PR, webmaster, fondsenwerving)

Wanneer je besluit om je als vrijwilliger aan te melden, zul je een intakegesprek krijgen met onze coördinatoren. Wanneer de intake is afgerond, zul je door onze eigen instructeurs worden opgeleid tot gekwalificeerde Eerste Hulpverleners. Er wordt gestart met een opleiding EHBO inclusief reanimatie en gebruik van AED (Automatische Externe Defibrillator).

Om je kennis en vaardigheden op peil te houden (competent te blijven), worden er daarna maandelijkse herhalingslessen georganiseerd binnen onze eigen afdeling.

Ook bestaan er mogelijkheden om nadere specifieke opleidingen te volgen: zoals verbandleer en kleine ongevallen, Eerste Hulp bij kinderen, wandelletsel, omgaan met verbindingsapparatuur etc. Zodra men gediplomeerd is, kan men meedoen met de inzetten tijdens evenementen.

Wat verwachten onze klanten ?

De verenigingen of instanties die onze diensten vragen, verwachten van de afdeling dat er enthousiaste, klantvriendelijke en vooral competente vrijwilligers worden ingezet. Hulpbereidheid en dienst-vaardigheid ten opzichte van de medemens zijn onze kenmerken.

Wat kunnen onze vrijwilligers verwachten van de afdeling ?

Een zinvolle vrije tijdsbesteding! Van de afdeling mogen zij verwachten, dat ze goed worden voorbereid op hun taak. Door bijscholing op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen rond de hulpverlening en worden geholpen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en de reeds verworven vaardigheden te onderhouden, zodat er steeds op verantwoorde wijze hulp kan worden verleend.

De afdeling Bocholtz – Simpelveld – Vaals een vriendenclub zonder omhaal!!

 

  • Contactformulier:                   graag sturen naar …………………

Truus Timmers, Jamarstraat 11, 6369 ED Simpelveld of via e-mail: truus.timmers11@gmail.com

Ondergetekende:      de heer / mevrouw                      Leeftijd: ________________________

Naam: _______________________________________ Voornaam: ______________________

Adres: _______________________________________ Huisnummer: ____________________

Postcode: ______________________ woonplaats: ___________________________________

Telefoon: ______________________________ E-mailadres: ___________________________

Zou graag vrijblijvend nadere informatie willen ontvangen over vrijwilliger zijn binnen het Nederlandse Rode Kruis in het bijzonder de afdeling – Bocholtz – Simpelveld – Vaals.

 

Handtekening:             _____________________________________________