Koninklijke Onderscheiding voor Jo (MJ) Smeets

Op dinsdag 12 maart ontving Jo Smeets uit handen van burgemeester Richard de Boer, die vergezeld werd door de wethouders Wiel Schleijpen en Hub Hodinius, een koninklijke onderscheiding. Jo werd onder-scheiden tijdens de ledenvergadering van het Rode Kruis afdeling Bocholtz, Simpelveld, Vaals. Hij werd bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Jo ontving de onderscheiding voor zijn vele verdiensten voor de gemeenschap in Kerkrade en Bocholtz en daarbuiten. We willen graag een poging doen om een kort overzicht te geven van zijn activiteiten, waarbij omissies ons vergeven moge worden.

In oktober 1972 werd Jo leerkracht aan de basisschool in Bocholtz, toen nog lagere school St. Aloysius geheten. Per 01 januari 1980 werd hij directeur van de basisschool op jen Bies en in 2001 directeur van de fusieschool op jen Bies en de Bongerd – Brede School Bocholtz. Per 1 september 2014 ging hij na 42 jaar onderwijs in Bocholtz met pensioen.

Allerlei functies bekleedde Jo binnen het maatschappelijke leven. Hij was lid van de Jeugdraad gemeente Kerkrade, coördinator Kindervakantiewerk Kerkrade W, secretaris Oranje Comité Kerkrade W, bestuurslid Welzijns Medisch Centrum Bocholtz en bestuurslid Schoolraad Kerkrade e.o., later stichting SBOZL.

Bij de Katholieke verkenners/Scouting Nederland/Jong Nederland was hij bijzonder actief. Hij was hopman, rowanchef, districtscommissaris, dagelijks bestuurslid Provinciaal Bestuur Scouting Limburg met als taak coördinator training en vorming, voorzitter trainingsteam Scouting Limburg, cursusleider bij diverse cursussen voor leidinggevenden, schrijver van cursusprogramma’s, beleidsnota’s, tijdschriftartikelen voor Scouting Nederland en Jong Nederland en sinds 2016 eindredacteur van het “SamenSpelenBoekje” van JongNL Limburg.

Ook voor het Nederlands Rode Kruis heeft Jo vele verdiensten. Hij is sinds 1991 bestuurslid en secretaris van de afdeling Bocholtz, Simpelveld, Vaals en was coördinator van het Jeugd Rode Kruis van de afdeling. Hij mag zeker wel gezien worden als de grote promotor van het Jeugd Rode Kruis.

Diverse onderscheidingen mocht Jo voor dit werk in ontvangst nemen.

In Bocholtz was hij actief in verschillende feestcomités: K.E. Kruisboogschutterij St. Henricus (90, 100 en 125 jaar), WDZ (25 en 60 jaar), K.E. Fanfare St. Caecilia (90 jaar) en Rode Kruis afdeling Bocholtz–Simpelveld 2000 (40 jaar).