Tijdens de afdelingsbijeenkomst van het Rode Kruis, afd. Bocholtz-Simpelveld-Vaals zijn 2 jubilarissen en 2 ereleden gehuldigd.

Voorzitter Jacques Schrijvers memoreerde de activiteiten door de jaren heen van de jubilarissen en ereleden. Hij zei trots te zijn op deze vrijwilligers, die een voorbeeld zijn voor allen.

De jubilarissen zijn Marianne Franssen, 20 jaar lid en Annie Wassermann-Olivier, 40 jaar lid. Gerda Heckmans-Haagmans en Maria Jussen-Krützen werden beide benoemd tot erelid van de afdeling voor hun veler verdienste

JUBILARISSEN 2019

Marianne Franssen  – 20 jaar lid

Marianne is lid geworden in september 1999. Na het behalen van haar EHBO-diploma was de liefde voor het Rode Kruis geboren.

In 2004 werd zij instructeur EHBO; inmiddels aangevuld met de modules (P)BLS (reanimatie), EHBO bij kinderen, Alcohol & Drugs en de opleidingen

  • Coachen van vrijwilligers
  • Praktisch leidinggeven
  • EH bij evenementen
  • Grootschalige Incidenten op Evenementen
  • Hulpverlener noodhulpteam

Op districtsniveau fungeert Marianne als assistent van Joep Smeets, coördinator grootschalige evenementen in ons district. Zij coördineert o.a. de inzet bij Pinkpop en bij Roda JC.

Vanaf 2004 is Marianne instructeur in onze afdeling.

Samen met Melissa is zij coördinator opleidingen.

Vanaf juli 2019 is zij coördinator noodhulp in onze afdeling.

Annie Wassermann-Olivier  – 40 jaar lid

Annie werd op 11 oktober 1979 vrijwilliger van de afdeling Mergelland.

Zij behaalde haar EHBO-diploma met de modules Eerste Hulp bij kinderen en aansluitend alle Rode Kruisopleidingen die nodig waren om een volwaardig Rode Kruiser te worden:

  • Module 3a: ADL (Algemene Dagelijkse Levensbehoeften) en verzorging
  • Module 2b: GOR (Geneeskundige Hulpverlening onder Rampen) in de functie helper VG (Verzamelplaats Gewonden)
  • Opvang & Verzorging
  • Omgaan met agressie
  • Bevolkingszorg

Tot 2008 was Annie een actieve vrijwilliger in de afdeling Mergelland. Sinds 1 januari 2008 werd zij lid van de afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals.

Binnen onze afdeling is Annie een zeer actieve vrijwilliger: plichtsgetrouw, veel diensten, zo mogelijk steeds aanwezig op de lessen, sociaal, meelevend, kortom een voorbeeld voor alle Rode Kruisvrijwilligers.

Draait momenteel nog steeds EHBO-diensten en is nog betrokken bij Bevolkingszorg.

Ereleden 2019

Maria Jussen-Krützen; ruim 40 jaar lid

Maria werd in 1976 lid van het Rode Kruis. Zij heeft “op latere leeftijd” haar EHBO-diploma behaald en is aansluitend begonnen aan de opleiding tot kaderinstructeur. Zij was lid van het Rode Kruis afdeling Mergelland en heeft hier tot 2008 haar energie en tijd ingestoken. Niet alleen bij de toenmalige “colonne” verzette ze werk (huidige noodhulp), maar ook de sociale hulp kon op haar rekenen (welfare). Binnen het bestuur vertegenwoordigde ze de vrijwilligers.

Zij volgde veel interne opleidingen: Eerste Hulp aan kinderen, Opvang & Verzorging, Omgaan met Agressie, Bevolkingszorg enz.

Vanaf 1 januari 2008 is ze vrijwilligster bij de afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals.

Ook hier heeft zij tot op hoge leeftijd EHBO-diensten gedraaid en was ze actief binnen Bevolkingszorg. Het Rode Kruis ligt haar zeer na aan het hart, getuige haar streven om in de gemeente Vaals voldoende vrijwilligers te vinden voor het Rode Kruiswerk.

Zij ontving uit handen van voorzitter Jacques Schrijvers het erelidmaatschap en bloemen.

Gerda Heckmans-Haagmans; ruim 24 jaar lid

Lid geworden op 24 juli 1995.

Gerda behaalde in 1996 haar EHBO-diploma; aansluitend de module 2a en 3a met als belangrijkste onderdeel de stage in bejaardencentrum Bocholtz.

Gerda is een zeer bezige bij; buiten het Rode Kruis doet ze nog meer vrijwilligerswerk en dit alles om het de medemens, die in een vervelende situatie is terechtgekomen, zo aangenaam mogelijk te maken.

Ze nam deel aan de opleiding Opvang & Verzorging en behaalde ook het certificaat AED-bediener.

Gerda is erg positief ingesteld. Om haar werk nog beter te kunnen uitvoeren volgde ze de opleiding Coachen van vrijwilligers.

Van juni 2005 tot september 2008 was Gerda coördinator Evenementen.

Gerda ontving voor haar staat van dienst het erelidmaatschap van de afdeling en bloemen.

foto v.l.n.r.: ere-voorzitter Harry Schnackers, Marianne Franssen, Annie Wassermann-Olivier, Maria Jussen-Krützen, voorzitter Jacques Schrijvers