Tijdens de afdelingsbijeenkomst van 2 oktober heeft het Rode Kruis, afdeling Bocholtz-Simpelveld-Vaals 5 jubilarissen in het zonnetje gezet.

Zij zijn alle zeer waardevolle en trouwe leden van de afdeling.

Voorzitter Jacques Schrijvers memoreerde van iedere jubilaris de kwaliteiten en behaalde resultaten. Aansluitend speldde hij ieder de erkenning van trouwe dienst op, reikte de bijbehorende oorkonde uit en overhandigde bloemen.

Hij sprak de hoop uit om deze jubilarissen nog lang in ons midden te mogen houden en dat zij een voorbeeld voor allen zijn.

Foto: v.l.n.r.: Monique Ritzen-Frijns, Ine Vincken-Lommen, Leny Hamers-Jaspers, Anky Kaelen-Bertram

op de foto ontbreekt Melissa Soomers-Bonnema i.v.m. vakantie

Leny Hamers-Jaspers – 50 jaar lid

Leny werd op 22 oktober 1968 lid; zij volgde diverse Rode Kruis-opleidingen en werd op 19 mei 1970 aangesteld als helpster. Op 3 mei 1973 werd zij sectie-commandant. Op 25 juni 1986 behaalde zij haar GOR-diploma en werd zodoende helpster+VG.

Zij kreeg binnen de staf op 1 januari 1988 de taak van assistent staflid materieel.

Zolang het wel- en weepotje bestond deed zij de administratie hiervan.

Zij was lid van het geneeskundig peloton Oostelijk Zuid-Limburg.

Binnen de vakantieprojecten is zij vanaf 1983 werkzaam, door bijna jaarlijks een week hiervoor beschikbaar te stellen.

Toen het JRK binnen onze afdeling werd opgericht (sept. 1991), werd zij lid van de werkgroep. Als het werk het toelaat assisteert zij nu nog bij de lessen op de basisscholen.

De laatste jaren heeft ze door omstandigheden enkele stapjes terug moeten doen, maar als je haar vraagt is ze altijd bereid om te helpen.

Anky Kaelen-Bertram – 40 jaar lid

Anky werd op 20 juli 1978 lid; op 23 juli 1979 werd ze helpster. Zij is steeds een stille kracht; op haar kun je rekenen zonder dat ze hierbij opvalt.

Vanaf september 1993 was zij werkgroeplid van het JRK en helpt bij de lessen op de basisscholen. De vakantieprojecten hebben vanaf 1988 diverse jaren jaarlijks op haar kunnen rekenen door er een week te gaan helpen.

Zij was lid van het geneeskundig peloton Oostelijk Zuid-Limburg.

Vanaf 1998 tot 2014 was zij coördinator Bijzondere Vakanties van onze afdeling.

Zij assisteerde jarenlang op de basisschool bij de Jeugd EHBO-A lessen.

Monique Ritzen-Frijns – 40 jaar lid

Monique is van dezelfde “lichting” als Anky Kaelen en werd derhalve op 20 juli 1978 lid en op 23 juli 1979 helpster. Op 19 april 1988 behaalde zij haar GOR-diploma en werd helpster+VG. Een bescheiden lid, maar wel paraat als dit nodig is.

Vanaf september 1997 tot 2005 was zij werkgroeplid van het JRK.

In Simpelveld coördineerde zij jarenlang de lessen op de basisschool in Simpelveld.

Ine Vincken-Lommen – 40 jaar lid

Ine werd, evenals haar voorgangsters, lid op 20 juli 1978 en helpster op 23 juli 1979. Op 25 april 1985 behaalde zij haar GOR-diploma en werd helpster+VG.

Zij was lid van het geneeskundig peloton Oostelijk Zuid-Limburg.

Vanaf april 1994 was zij werkgroeplid van het JRK; zij hielp op de basisscholen bij de Jeugd-EHBO-A lessen en momenteel coördineert tevens zij deze opleiding.

Zij is thans coördinator Jeugd & Jongeren van onze afdeling.

Zij was enkele jaren coördinator Noodhulp.

Zij heeft de opleiding Opvang & Verzorging behaald in november 2005 en was tot augustus 2017 vrijwilligster Bevolkingszorg.

Melissa Bonnema – 20 jaar lid

Melissa werd lid van het Jeugd Rode Kruis op 1 september 1998.

Nadat het Jeugd Rode Kruis slapende werd, bleef Melissa bij taakveld 3 totdat ze oud genoeg was om haar EHBO-diploma te halen. Nadien was ze een trouwe vrijwilligster die rustig op de achtergrond haar werk deed.

Het Rode Kruis heeft mede de belangstelling gewekt voor haar huidige beroepskeuze: ze is in de zorg gegaan, verzorgende ig behaald (juli 2005) en momenteel verpleegkundige oncologie. Zij is nog bezig met een extra specialisatie.

In 2007 behaalde zij bij het Rode Kruis de opleiding Opvang & Verzorging. Thans is zij nog vrijwilligster Bevolkingszorg.

Vanaf 1 mei 2010 is zij de coördinator collecte van onze afdeling. Zij zorgt voor de indeling van de wijken en alles wat erbij komt kijken.

Sinds maart 2011 is zij tevens coördinator opleidingen van onze afdeling.