Tijdens de afdelingsbijeenkomst van het Rode Kruis, afd. Bocholtz-Simpelveld-Vaals huldigde voorzitter Jacques Schrijvers 3 jubilarissen: Shawny Smeets, Kevin Lammers en Marleen Steinbusch-Vanderlinden, allen 10 jaar lid.

Voor had voor ieder een persoonlijk praatje en speldde hierna ieder de medaille voor 10 jaar trouwe dienst op. Tevens reikte hij de bijbehorende oorkonde uit.

Proficiat aan deze jubilarissen en dat het Rode Kruis nog lang van hun werk gebruik mag maken.

Shawny Smeets; 10 jaar lid

Lid geworden op 1 maart 2007.

Zij kwam binnen de afdeling als Jeugd Rode Kruis lid. Vele jaren was ze lid van een grote groep jeugdigen, die wekelijks op vrijdagavond hun bijeenkomsten hadden.

Shawny had het zo goed naar haar zin dat ze het EHBO-diploma behaalde toen ze er de leeftijd voor had. Omdat het haar niet was gelukt om voldoende herhalingslessen te volgen, heeft ze in 2015 opnieuw de opleiding gedaan; met succes.

Waar mogelijk probeert ze steeds aanwezig te zijn op de lessen en als het werk het toelaat om diensten te draaien.

Kevin Lammers; 10 jaar lid

Ook Kevin kwam op 1 maart 2007 binnen als lid van het Jeugd Rode Kruis. Hij was erg gedreven en wilde al vroeg meer weten van het Rode Kruis.

Hij was dan ook blij toen hij zijn EHBO-diploma kon behalen en diensten mocht draaien.

Kevin bleek door het Rode Kruis geïnteresseerd te zijn in de medische wereld. Hij ging na zijn middelbare schoolopleiding starten met de opleiding tot verpleegkundige.

Momenteel is hij werkzaam op de spoedeisende Eerste Hulp.

Marleen Steinbusch-Vanderlinden; 10 jaar lid

Marleen was al jaren zijdelings bij de afdeling betrokken als echtgenote van Jo Steinbusch.

Op 30 oktober 2007 werd zij lid van onze afdeling; op 27 februari 2008 behaalde zij haar EHBO-diploma. Het was duidelijk dat ze er zin in had, want ze vervulde vanaf deze dag al vele diensten. In september 2008 volgde ze Gerda Heckmans op als co├Ârdinator evenementen. Dit is geen gemakkelijke functie; immers, alle diensten die aangevraagd worden dienen ingevuld te worden.

Of dit nog niet voldoende werk is, zorgt ze samen met Jo voor de materialen en de kleding.

Tevens onderhouden ze samen ons lokaal; er wordt vlijtig gepoetst en opgeruimd.

We hopen nog jaren gebruik te mogen maken van de diensten van Marleen.

Op de foto:

v.l.n.r.: Shawny Smeets, Marleen Steinbusch, Kevin Lammers