Isabelle Ploumen; 20 jaar lid
Lid geworden op 22 september 1994 van het Jeugd Rode Kruis.
Hier behaalde zij haar Jeugd-EHBO-B diploma. Bij de jeugd was zij een rustig en trouw lid.
Na haar periode bij het Jeugd Rode Kruis kwam zij bij de “colonne” in 1998. Zij volgde de EHBO-opleiding en slaagde hiervoor in april 1999; aansluitend volgde zij verbandleer en reanimatie. Op 29 november 2003 behaalde zij het certificaat bediener AED.
Zij is actief in taakveld noodhulp.
Tussen de bedrijven door is zij een wereldreiziger geworden. Vooral de Aziatische en Afrikaanse landen hebben haar voorkeur.

Harrie Schnackers; 20 jaar lid
Lid geworden op 11 januari 1994.
Harry werd door onze toenmalige secretaris Piet Juneman benaderd voor de functie van voorzitter, aangezien dhr. Paffen te kennen had gegeven zijn functie neer te willen leggen.
Na rijkelijk overleg heeft hij toegezegd met de toevoeging: ik doe het goed of ik doe het niet. Dit heeft de afdeling geen windeieren gelegd. In de periode van ontheemding heeft hij enorm veel energie gestoken in het zoeken van een geschikte ruimte om lessen te kunnen geven en om de bijeenkomsten en vergaderingen mogelijk te maken.
Nadat de ruimte, die we nu bewonen, was gevonden, moest deze nog geschikt gemaakt worden. Ook hier trok hij de kar en zorgde voor de nodige faciliteiten en mankrachten. Samen met een handvol vrijwilligers heeft hij deze klus geklaard en wij zijn trots op het resultaat.
Na deze verhuizing moest nog onderdak gevonden worden voor het grote materiaal; deze ruimte werd uiteindelijk gevonden in de Molt in Simpelveld. Ook hier moest weer eerst veel werk verricht worden, alvorens ons materiaal er in terecht kon.
Tot 2012 heeft hij de voorzittershamer gehanteerd. Als bestuurslid is hij thans nog actief.
Helaas dwingt zijn gezondheid hem steeds vaker om het rustiger aan te doen.

Tiny Waelen-Höppener; 20 jaar lid
Lid geworden op 1 september 1994 bij de toenmalige welfare.
Tiny was een zeer actief lid; zij bezocht wekelijks een deelnemer thuis.
Momenteel helpt ze mee bij de activiteiten in het bejaardencentrum Bocholtz.
In 2001 behaalde zij haar certificaat van Opvang & Verzorging. Bij diverse oefeningen was zij paraat.
Zij is een bescheiden vrouw, die haar werk in stilte uitvoert en niet graag in de belangstelling staat.