Tijdens de vergadering van de afdelingsraad op 02 oktober 2012 van het Ned. Rode Kruis, afd. Bocholtz – Simpelveld – Vaals zijn 3 jubilarissen gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Voorzitter Jacques Schrijvers speldde hen de des-betreffende spelden voor de vele jaren trouwe dienst op, overhandigde de bijbehorende oorkonde en een mooi boeket bloemen. 

Truus Timmers; 30 jaar lid

Lid geworden op 1 april 1982. Diverse opleidingen gevolgd: EHBO, GOR, verzorging, verbindingen, stafopleiding. In 1988 nam zij van Karel Crutzen de vrijwilligersadministratie over; momenteel is zij in ons bestuur taakveldbestuurslid Vrijwilligersmanagement & Opleidingen. In het districtsbestuur van district Zuid-Limburg vervult zij dezelfde functie. Tevens is zij in het district docent Opvang & Verzorging.

Tonnie Bonnema; 40 jaar lid

Tonnie is lid vanaf 25 mei 1972. Zij is steeds een actieve vrijwilligster geweest.

Als lid van de verbindingsdienst is zij de laatste jaren minder in beeld bij onze afdeling, maar evengoed nog zeer betrokken bij het Rode Kruis. Al jarenlang is zij de contactpersoon voor de collecte in de kern Simpelveld.

Jo Lommen; 60 jaar lid

Lid vanaf 21 februari 1952. Lid geworden van de afd. Heerlen en in 1960 heeft hij, samen met zijn vader, broer Pierre en enkele anderen, de afdeling Bocholtz-Simpelveld opgericht. Zeer actief geweest als vrijwilliger en als bestuurslid. Jarenlang was hij de coördinator evenementen en tevens de coördinator van de materialen.

Voor zijn staat van dienst werd hem in 1985 de medaille van verdienste in zilver toegekend door het Nederlandse Rode Kruis. In 2006 werd hij benoemd tot lid van verdienste (erelid).

Maria Jussen werd in de gemeente Vaals tot vrijwilliger van het jaar 2012 uitgeroepen.